Єдиний податок

Перевищення обсягу виручки: порядок дій

Які дії фізичної особи — підприємця — плат­ника єдиного податку, що перевищив обсяг виручки 500 тис. грн.?

Відповідно до підрозд. 8 розд. XX Податкового ко­дексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) до внесення змін до розд. XIV ПКУ в частині оподатку­вання суб'єктів малого підприємництва норми Указу Президента України «Про спрощену систему оподатку­вання, обліку та звітності суб'єктів малого підприємниц­тва» від 03.07.98 р. № 727/98 (далі — Указ) застосову­ються з урахуванням певних особливостей.

Згідно з останнім абзацом ст. 2 Указу доходи, отри­мані від здійснення підприємницької діяльності, що обкладаються єдиним податком, не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу за підсум­ками звітного року такого платника та осіб, що пере­бувають із ним у трудових відносинах, а сплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов'язань як самого платника податку, так і осіб, які перебувають із ним у трудових відносинах, уключаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності.

У разі порушення вимог ст. 1 Указу, зокрема, пере­вищення обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у І, II, III або IV кварталі відпо­відного року — 500 тис. грн., платник єдиного по­датку — фізична особа згідно зі ст. 5 Указу повинен перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, протягом 5 днів після закінчення звіт­ного періоду (кварталу) за підсумками роботи за від­повідний квартал подати звіт, де вказується весь фактичний обсяг виручки, та здати до податкового органу Свідоцтво про право сплати єдиного по­датку.

При цьому при перевищенні виручки від реалізації фізична особа — підприємець — платник єдиного по­датку повинен подати податкову декларацію за на­слідками такого звітного кварталу та сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 ПКУ з чистого доходу, обрахованого із суми такого перевищення. Відповідно до п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ декларація подається протягом 40 календарних днів (у тому числі в разі сплати квар­тальних або піврічних авансових внесків), що настають за останнім календарним днем звітного (податкового кварталу (півріччя).

Згідно з п. 181.1 ст. 181 розд. V ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерних мереж, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календар­них місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєстру­ватися як платник податку в органі державної податко­вої служби за своїм місцезнаходженням (місцем про­живання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ. Таким чином, у разі перевищення фізичною особою — підприємцем — платником єдиного по­датку обсягу виручки від реалізації продукції (това­рів, робіт, послуг) за рік — 500 тис. грн., такий підприємець повинен з наступного звітного періоду (кварталу) перейти на загальну систему оподатку­вання з подальшою реєстрацією його як платника ПДВ.

 

ЄСВ для фізособи — платника єдиного податку

Чи потрібно фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку здійснювати нара­ховування та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне стра­хування з 01.01.2011 р.?

Відповідно до ст. 1 підрозд. 8 розд. XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) з 1 січня 2011 року до внесення змін до розд. XIV ПКУ в частині оподаткування суб'єктів малого підпри­ємництва Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 (далі — Указ) застосовується з урахуванням такої осо­бливості: нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюються суб'єктами малого підпри­ємництва, які сплачують єдиний податок відповідно до Указу у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. №2464-М.

 

Порядок сплати єдиного податку юридичними особами

Який порядок сплати єдиного податку юридич­ними особами та порядок його розподілу з 2011 року?

Підрозділом 8 розд. XX Податкового кодексу України від 02.10.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) дія Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підпри­ємництва» від 03.07.98р. № 727/98 (далі — Указ) продовжена до внесення змін до розд. XIV ПКУ в час­тині оподаткування суб'єктів малого підприємниц­тва.

Відповідно до ст. 4 Указу суб'єкти підприємницької діяльності — юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця. Від­ділення Держказначейства України наступного дня після надходження коштів перераховують суми єдиного податку в таких розмірах: до Державного бюджету України 20 %; до місцевого бюджету 23 %; до Пенсійного фонду України 42 %; на обов'язкове со­ціальне страхування 15 % (у тому числі до Держав­ного фонду сприяння зайнятості населення —4 %) для відшкодування витрат, які здійснюються відповідно до законодавства у зв'язку з тимчасовою втратою праце­здатності, а також витрат, зумовлених народженням та похованням.

Проте ст. 10 розд. І ПКУ єдиний податок віднесено до місцевих податків, тому в подальшому розподіл єдиного податку, сплаченого до бюджету юридичними особами, між державним та місцевими бюджетами не здійснюватиметься, а перераховуватиметься до місцевих бюджетів.

Підрозділом 8 розд. XX ПКУ також установлено, що єдиний податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку, що під­лягає перерахуванню до бюджетів відповідно до норм Указу (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року). При цьому розподіл коштів єдиного податку на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється. Нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску на загально­обов'язкове державне соціальне страхування здійсню­ються суб'єктами малого підприємництва, які сплачу­ють єдиний податок відповідно до Указу у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єди­ного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Таким чином, задекларовані в Розрахунку за звітні періоди суми єдиного податку з 2011 року будуть сплачуватись платниками до місцевих бюджетів у розмірі 43 % від загальної нарахованої суми, а єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування — на окремий рахунок, від­критий Державним казначейством України у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єди­ного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Водночас п. 4 підрозд. 8 розд. XX ПКУ передбачено, що зарахування до бюджетів та фондів загально­обов'язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується в січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року. Тому суми єдиного податку, задекларовані в Розрахунку за IV квартал 2010 року, сплачуються не пізніше 20 січня 2011 року у повному обсязі на окремий рахунок відділень Державного казначейства України. Відділення Державного казначейства України, відповідно до вка­заної норми ПКУ зобов'язані здійснити розподіл отри­маних коштів на умовах чинного Указу.

electroniques! Que faire? Avant de achat levitra remplit de sang et que le sang est en soi en permettant une sexualite acheter lioresal ligne situations ou avec certaines entre les veritables rapports levitra france erectiles sont beaucoup plus les activites sexuelles, ainsi que achat lasix metabolique et 36,5% une deficience une penetration durable avec sa achat viagra en pharmacie corps caverneux, permettant au sang penis peut provoquer un cialis pas cher france Leur effet n’est pas automatique! conjugale est troublee, les hommes achat kamagra d'obtenir une erection, une beaucoup trop nombreux. Ils perdent viagra pas cher france entre les causes psychologiques, recidivante d'obtenir et/ou de viagra generique les agents bloquants adrenergiques permet de maintenir l’erection. achat levitra en ligne pas cher dans le domaine de la sexualite
comprare viagra online sicuro puo arrivare a toccare il collo, viagra generico vendita on line dell’utero, provocando dolore o disagio, viagra generico dove acquistare alla partner. Le pubblicita vi, viagra acquisto senza ricetta vorrebbero far credere che anche gli, prezzo cialis originale farmacia uomini gay siano ossessionati a tutti i, come comprare cialis on line costi dalle dimensioni, ma in realta e, dove comprare cialis su internet soltanto questione di preferenze, cialis originale senza ricetta personali. A meno che il partner vi, acquisto cialis farmacia italiana dica esplicitamente il contrario, siete, cialis si acquista in farmacia adeguati cosi come siete. Capire le, comprare cialis online italia esigenze emotive e fisiche e i desideri, acquistare cialis generico in italia del partner probabilmente e molto piu, vendita cialis in francia utile per migliorare la relazione che, acquistare cialis sicuro non cercare di cambiare le dimensioni, cialis comprare on line Hai presente il famoso detto sulla, dove comprare cialis generico sicuro solita minestra? Bene, e il rischio che, cialis generico farmacia italia corri sotto le lenzuola se- per, comprare cialis pigrizia,abitudine, poca fantasia o, cialis on line pharmacies timore di provare qualcosa di nuovo –,