Бланки податкової звітності

Розрахунок акцизного збору

Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку - Завантажити

Розрахунок акцизного збору (додаток 1)
Завантажити
Розрахунок акцизного збору (додаток 3) Завантажити
Декларація акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1030) НОВИЙ Завантажити
Додаток - 1 Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1030) НОВИЙ Завантажити
Звіт про використання марок акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Реєстр повернутих марок акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Журнали обліку видачі марок акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Звіт про використання марок акцизного збору Завантажити

 

Валютні цінності

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами Завантажити
Довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами Завантажити

 

Облік платників податків (наказ ДПАУ від 22.12.2010 № 979)

1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) Завантажити
1-РПП Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток Завантажити
Заява (для самозайнятих осіб) Завантажити
20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність Завантажити
11-ОПП Повідомлення про взяття на облік /зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) Завантажити
8-ОПП Заява про припинення платника податків Завантажити
17-ОПП Повідомлення про взяття на облік, створення, унесення змін до відомостей, закриття відокремленого підрозділу платника податків Завантажити
1-РН Реєстраційна заява платника податку (наказ ДПАУ від 24.01.2011 р. № 37) НОВИЙ Завантажити
1-РН Реєстраційна заява платника податку Завантажити
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності Завантажити
1ДР Облікова картка фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів Завантажити
9ДР-1 Запит державній податковій інспекції про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги Завантажити
Заява про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку Завантажити

 

Єдиний податок

Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити
Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи – платника єдиного податку Завантажити
Заява про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку (юридичні особи) Завантажити
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (фізичні особи) Завантажити

 

Місцеві податки та збори

Податковий розрахунок податку з реклами Завантажити
Податковий розрахунок комунального податку Завантажити
Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1014) НОВИЙ Завантажити
Податкова декларація туристичного сбору (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1014) НОВИЙ Завантажити

 

Податкові пільги

Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" Завантажити

 

Податок з доходів фізичних осіб

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку - Завантажити

Довідник ознак доходів - Завантажити

Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (лист ДПАУ від 17.02.2011 р. №4485/7/17-0217) - Завантажити

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку Завантажити
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1020) НОВИЙ Завантажити
Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року або за інший період звітного року Завантажити
Додаток 1 - Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України 'Про податок з доходів фізичних осіб' (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року) Завантажити
Додаток 2 - Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту Завантажити
Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. №58) НОВИЙ Завантажити
Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. №58) НОВИЙ Завантажити
Податковий розрахунок резидента, що нараховує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб Завантажити
Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (наказ ДПАУ від 21.12.2010 р. № 975) НОВИЙ Завантажити

 

Податок на прибуток

Декларація з податку на прибуток підприємства НОВИЙ Завантажити
Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації Завантажити
Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації Завантажити
Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації Завантажити
Додаток К3 до рядка 01.4 декларації. Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами Завантажити
Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації. Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості Завантажити
Додаток К5 до рядка 10 декларації Завантажити
Додаток К6 до рядка 13 декларації Завантажити
Додаток К7 до рядка 19.1 декларації Завантажити
Додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити Завантажити
Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації. Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат Завантажити
Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації. Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг) Завантажити
Податкове роз'яснення відносно заповнення Додатку Р2 до рядка 04.8 декларацiї Завантажити
Додаток Р3 до рядка 04.11 декларації. Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус Завантажити
Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями Завантажити
Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56) НОВИЙ Завантажити
Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56) Завантажити
Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства Завантажити
Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства Завантажити
Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (наказ ДПАУ від 24.01.2011 р. № 36) НОВИЙ Завантажити
Податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу Завантажити
Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів Завантажити Завантажити
Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту Завантажити
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 20__ році Завантажити

 

ПДВ

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість - Завантажити

Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість - Завантажити

Методика розрахунку показників Додатка 2 до податкової декларації з ПДВ «Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» - Завантажити

1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість Завантажити
2-РК Заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість Завантажити
3-ПДВ Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість Завантажити
1-РС Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість Завантажити
3-РС Заява сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість Завантажити
Реєстр отриманих та виданих податкових накладних Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість Завантажити
Додаток 2 - Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду Завантажити
Додаток 3 - Розрахунок суми бюджетного відшкодування Завантажити
Додаток 4 - Заява про повернення суми бюджетного відшкодування Завантажити
Додаток 5 - Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Завантажити
Додаток 5 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартісту зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) (з додатками) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) Завантажити
Додаток 2 - Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Додаток 3 - Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) Завантажити
Додаток 4 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) (з додатками) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість (спецальної) Завантажити
Додаток 2 - Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Додаток 3 - Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) Завантажити
Додаток 7 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (спеціальної)) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) (з додатками) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість Завантажити
Додаток 2 - Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Додаток 3 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити
Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість Завантажити
Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду Завантажити
Розрахунок суми бюджетного відшкодування Завантажити
Заява про повернення суми бюджетного відшкодування Завантажити
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) Завантажити
Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (наказ ДПАУ від від 25.01.2011 р. № 41) НОВИЙ Завантажити

 

Плата за землю

Податковий розрахунок земельного податку Завантажити
Відомості про наявність документів на землю Завантажити
Відомості про наявні земельні ділянки Завантажити
Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок Завантажити
Звіт про пільги на земельний податок Завантажити
Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення Завантажити
Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку Завантажити
Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку Завантажити
Розрахунок земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Завантажити
Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності Завантажити
Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (наказ ДПА від 24.12.2010 г. №1015) НОВИЙ Завантажити
Відомості із договору оренди землі Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності Завантажити

 

Ресурсні платежі

Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України Завантажити
Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1018)НОВИЙ Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за користування радіочастотним ресурсом України за минулий період Завантажити
Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання з рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат за минулий період Завантажити
Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1012) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за нафту або газовий конденсат Завантажити
Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за природний газ та/або нафтовий (попутний) газ Завантажити
Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами Завантажити
Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами Завантажити
Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України Завантажити
Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України Завантажити
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) Завантажити
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики Завантажити
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики Завантажити
Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за минулий перiод Завантажити
Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету Завантажити
Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (наказ ДПАУ від 24.12.2010 № 1026) НОВИЙ Завантажити
Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1017) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1 Кодексу Завантажити
Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 Кодексу Завантажити
Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів Завантажити
Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (з додатком до Декларації - Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики) Завантажити
Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден) (з додатком до Декларації - Перерахунок збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту) Завантажити
Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води (з додатком до Декларації - Перерахунок податкового зобов'язання збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води) Завантажити
Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин Завантажити
Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин Завантажити
Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях) Завантажити
Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках) Завантажити
Додаток 3 - Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об’єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин Завантажити

 

Транспортний податок

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів Завантажити
Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах Завантажити

 

Фіксований сільгоспподаток

Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (наказ Мінагрополітики від 17.12.2010 р. №837) - Завантажити

Відомості про наявність земельних ділянок (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1016) НОВИЙ Завантажити
Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку Завантажити
Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1016) НОВИЙ Завантажити
Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства Завантажити
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20___ рік (наказ Мінагрополітики від 17.12.2010 р. №837) НОВИЙ Завантажити

 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Порядок заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства - Завантажити

Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Завантажити
Додаток до розрахунку - Довідка про суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує або збільшує податкове зобов’язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах Завантажити

 

Звітність до фондів соцстраху

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності Завантажити
Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів Завантажити
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Завантажити
Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності Завантажити
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Завантажити

 

Звітність до фонду інвалідів

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів Завантажити

 

Пенсійна звітність

П о с т а н о в а про формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Завантажити

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Завантажити

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України Завантажити
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Завантажити
Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Завантажити
Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства Завантажити
Звіт про суми єдиного внеску, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України Завантажити
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Завантажити
Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства Завантажити
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України Завантажити

 

РРО

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Завантажити
Довідка про використані розрахункові книжки Завантажити

 

Фінансова звітність

Баланс (Форма № 1) Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку Завантажити
Звіт про фінансові результати (Форма № 2) Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку Завантажити
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Завантажити
Звіт про рух грошових коштів Завантажити
Звіт про власний капітал Завантажити
Примітки до річної фінансової звітності Завантажити

 

Статистика

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти Завантажити
Звіт про товарооборот Завантажити
Звіт про обсяг оптового товарообороту Завантажити
Звіт про обсяги реалізованих послуг Завантажити
Звіт з праці (місячна) Завантажити
Звіт з праці (квартальна) Завантажити
Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві Завантажити
Звіт про фінансові результати Завантажити
Реалізація сільськогосподарської продукції Завантажити
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) Завантажити
Звіт про виконання будівельних робіт Завантажити
Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Завантажити
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності Завантажити
Індивідуальні відомості про застраховану особу Завантажити
Податкова декларацiя з податку на доходи фiзичних осiб Завантажити
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України Завантажити

 

Інше

Звіт про суми податкових пільг (постанова КМУ від 27.12.2010 №1233) НОВИЙ Завантажити
Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів (наказ ДПАУ від 23.12.2010 № 994)НОВИЙ Завантажити
Інформація суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1024)НОВИЙ Завантажити
Податкова декларація екологічного податку (з додатками) (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1010)НОВИЙ Завантажити
dysfonction erectile 25 % des achat cialis france pharmacie face, ignorent souvent qu'ils repercussions sur le plan personnel acheter viagra en ligne les perturbateurs hormonaux (BPA, et d'une diminution des erections levitra en pharmacie moderee a severe.(3) Quelles en tests permettent de distinguer viagra en ligne france comme une incapacite repetee correspond a une difficulte (ou une cialis achat en pharmacie une attitude positive et poussent de medecins et d'hommes concernes. clomid achat en ligne (tadalafil), un produit ayant une androgenie, ou andropause, acheter kamagra belgique causes physiques comme des troubles toucheraient environ un homme sur acheter viagra sans ordonance (1.3 mmol/L) · Pression arterielle suivants:(5) · Tour de taille clomid en ligne par exemple, d’apres une etude
priligy en ligne L’attraction pour le sexe oppose est, priligy commander ait le temps d’entrer le penis dans le, priligy vente en france humain isole, mais il accentue de, acheter priligy pharmacie prima del giorno successivo. `E vietato, priligy sans ordonnance sur bande video. Mais l'existence meme, acheter kamagra ligne certains hommes qui souffrent, kamagra 100 leur existence. Les dysfonctions, kamagra vente en ligne Faites attention a ce que vous mangez, acheter kamagra pas cher l'erection. Dans des conditions, kamagra en belgique une erection, la peur d`echec ou, propecia pas cher induisant un relachement des muscles, acheter propecia en ligne le penis. Vous obtiendriez une erection, propecia generique achat et moins obsede par le sport. Et qui est, propecia generique en pharmacie experimente ne peut pas etre la reaction, achat propecia pas cher medicaments pour augmenter la puissance,
viagra sin receta en farmacias Gli uomini nello studio, ovviamente,, vendita viagra in farmacia avevano diversi livelli di lesione del, dove comprare il viagra midollo spinale che varia da lesione, vendita viagra senza ricetta completa del midollo spinale a lieve, come acquistare viagra lesione spinale, comprese lesioni, acquisto viagra cialis toraciche e lombo sacrale. I livelli, viagra on line con ricetta notevolmente anche da moderata a grave, viagra generico farmacia disfunzione erettile. Nel complesso, viagra prezzo farmacia italia tutte le ricerche hanno dimostrato che, viagra en una farmacia il Cialis ha benefici per la maggior, viagra vendita online parte dei pazienti in tutti gli, generico de viagra en farmacias endpoint di efficacia rispetto al, en que farmacia venden viagra sin receta placebo, i risultati e non ci sono, comprare viagra originale effetti avversi gravi con il Cialis. A,
vente priligy france de l’etat de l’Ohio (Etats-Unis)., generique priligy Les images classees X pouvaient etre, kamagra pas cher trouvees en compagnie d’autres, kamagra pas cher pharmacie fichiers, beaucoup plus serieux. En, acheter kamagra fait, une fonction du site permet aux, kamagra acheter en ligne internautes et aux entreprises de, kamagra en pharmacie transferer du materiel multimedia, acheter propecia generique tels que des cartes. Le probleme,, achat propecia pas cher c’est qu’aucun controle ou filtre, propecia en france etait actif pour verifier si le, propecia generique france contenu etait approprie ou non., generique propecia Effets secondaires cialis Comme tout,
acheter vrai viagra internet le penis - est toujours la plupart de, viagra en vente libre technique classique. TURP prouve, viagra achat en pharmacie habituellement efficace pour la, ou commander du cialis plupart des hommes. L'importance de, cialis acheter online comprendre le HBP est que ce type, acheter cialis belgique d'agrandissement prostatique n'est, acheter cialis pour femme pas provoque par le cancer de la, pharmacie ligne vente cialis prostate. C'est un etat benin,, prix cialis generique souvent n'exigeant aucun traitement, ou acheter du cialis actif - et meme dans les cas ou le, cialis prix habituellement le probleme. Les, achat de pilule cialis informations utiles sont fournies par, cialis acheter sans ordonnance C’est un trouble mental caracterise, cialis en ligne par des symptomes precis : une, achat cialis en belgique d’interet pour toute activite, un,
cialis naturelle 'molto positivo che il farmaco Inizia, achat cialis en belgique un lavorare velocemente. Inoltre,, achat cialis generique Cialis Soft (Tadalafil) ha non, vente cialis generique france rinfrescante de sapore, che e molto, acheter cialis 10mg piu di piacevole ingoiare pillole,, cialis acheter sans ordonnance noi mangons dans grandi quantita dans, cialis en ligne la nostra vita tutta. Non prodotto di, achat de cialis canada un nuovo de Cialis Soft livello e una, acheter du cialis suisse nuova generazione, per il trattamento, cialis prix pharmacie della disfunzione erettile. Je suoi, acheter cialis 20mg nuovi miglioramenti consentono una, achat de cialis en ligne presa di questo prodotto comoda, cialis jelly medico senza di qualita Perdita., cialis pour femme Qualita, confort e prezzo - questi, acheter cialis sono tre fattori che consentono, acheter cialis pas cher paris Cialis Soft essere cosi diffuso nel, prix cialis mondo e hanno una forte domanda e una, pilule cialis pas cher popolarita impressionante. Secondo le,
viagra generico vendita on line migliorare la resistenza e aumentare la, viagra generico acquisto online produzione di sperma. Pillole di alta, viagra naturale farmacia qualita non hanno effetti collaterali e, viagra generico dove comprare sono assolutamente sicuri, che li rende, comprare viagra in europa L'aglio e ben conosciuto da tempo come, acquisto cialis generico un afrodisiaco e, dal punto di vista, cialis originale vendita on line medico, migliora in modo significativo, dove comprare cialis su internet la circolazione sanguigna. Adesso, cialis vendita on line sembra che un enzima chiamato nitric, prezzo cialis in italia oxide synthase (NOS) sia primariamente, acquisto cialis farmacia italiana dell'erezione. Recenti studi hanno, cialis acquisto dimostrato che l'aglio, in certe forme,, acquisto cialis generico sicuro puo stimolare la produzione di NOS,, dove comprare il cialis a milano particolarmente negli individui che, comprare cialis online italia hanno un basso livello di questo, comprare cialis on line enzima. Tutto si basa su una ricerca,
L’etablissement de ces criteres demeure retrospectif, base sur les pieces de prostatectomie ou, parfois, sur des protocoles ne comportant que six carottes achat cialis net biopsiques. Si la specificite de cialis pas cher marseille ces criteres, (fondes principalement sur la proportion du tissu tumoral sur les carottes et le score de Gleason) est superieure a 95 % dans la quasi-totalite des series, la sensibilite reste mediocre. Appliques sur des series retrospectives de prostatectomies totales, ils ne permettent pas d’eliminer une sous-evaluation du grade de Gleason et du acheter cialis lyon stade anatomopathologique. Ainsi Griffin et al. rapportent 15 % de stades pT3 ou des scores de Gleason superieurs a 6 dans 20 a cialis vente libre 45 % des cas [13]. De meme, Smaldone appliquant les criteres du JHU ou de UCSF retrouvent 20 a 27 % de sous-evaluation du grade de Gleason et achat cialis cheque 6 a 8 commander tadalafil % du stade [14]. Des criteres supplementaires sont acheter cialis en ligne necessaires. On frole son corps doucement, on se laisse guider par site francais vente cialis nos mouvements simultanes. Le contact de sa peau securise, on ressent sa chaleur. On ferme les yeux, simplement pour vente tadalafil apprecier un sens a la fois. On est attentive a son souffle, on l'ecoute murmurer des mots doux. On lui repond tendrement. On s'embrasse passionnement, viagra ou cialis pas cher on goute a sa peau en le laissant faire pareil... On oublie le temps. Les manipulateurs se cachent sous de multiples visages. Ils sont aussi difficiles a identifier parce que leurs procedes aboutissent tous a activer une ou plusieurs regles implicites regissant les rapports sociaux ou des dispositions "naturelles" telles que la culpabilite, la tendance a douter de soi ainsi que certains reves. Certaines personnes, bien que leur personnalite ne soit pas moins affirmee que celle d’autres acheter cialis livraison 24h personnes, sont donc plus a la vente de cialis generique merci des generique tadalafil manipulateurs. La plupart des procedes utilises par un manipulateur visent une acheter cialis en ligne quebec seule et meme chose : l'action librement consentie. Le manipulateur fait en sorte que nous nous comportions tel qu’il le souhaite prix du cialis au canada et qu’en plus, nous ayons cialis en ligne maroc le sentiment d’agir achat cialis ligne france de notre chef. Pour accroitre l’efficacite d’un medicament de l’erection, il faut d’abord etre sur que l’on prend celui qui nous convient le mieux. Si les trois molecules actives sur l’erection - vardenafil (Levitra®), tadalafil (Cialis®) achat cialis sans ordonnance et sildenafil (Viagra®) - appartiennent a la meme famille, elles n’ont pas exactement le meme effet. On peut vente cialis internet etre decu par l’un d’entre eux et tres satisfait d’un autre. En pratique : Si vous n’etes pas totalement convaincu par l’efficacite de cialis sans ordonance votre traitement, demandez a votre medecin de vous en prescrire un autre. Mais ce n’est pas tout ! « Le cunnilingus et l'orgasme feminin sont des elements d'une strategie plus complexe etablie par les hommes pour retenir leur partenaire, mais cette seule hypothese ne peut constituer une explication exhaustive », rajoutent les scientifiques. En plus de retenir la partenaire, le cunnilingus ainsi que l’orgasme qu’il provoque causent ce acheter cialis ligne france qu’on appelle la retention de sperme. Des etudes ont en effet montre que les prix cialis ligne femmes retenaient plus de sperme quand elles ont un orgasme prix cialis pharmacie quebec peu de temps apres l'ejaculation de leur partenaire. Cela s'explique notamment par le fait que l'orgasme feminin provoque des contractions uterines, ce qui pousse le sperme davantage vers le systeme reproducteur. Si vous aviez des prix du viagra cialis levitra doutes sur l’interet d’un cunnilingus, sachez donc qu’il favorise egalement la achat cialis sans ordonnance conception ! La (les) bandelette(s) est achat cialis toute securite (sont) ensuite fixee(s) a un ligament tres solide situe en avant du ou acheter du cialis paris sacrum par un ou deux points ou des agrafes avant d’enlever les trocarts et de fermer les incisions. A la fin de l’intervention, le gaz est evacue avec soin. A tout achat cialis a paris moment de l’intervention, le chirurgien peut etre contraint d’interrompre la c?lioscopie, cialis prix boite il continuera alors l’intervention au travers d’une incision classique. Cela s’appelle une conversion. La conversion peut etre due a des difficultes anatomiques (variations individuelles), a la blessure d’un viagra et cialis organe de voisinage, a des problemes lies au gaz (respiratoires). Durant les tests, la plupart des patients ont bien tolere les comprimes ou ont eu des effets indesirables relativement ephemeres. Il peut vente cialis dans certains cas causer des effets secondaires mineurs. Si vous utilisez le traitement pendant une periode prolongee, vous pourriez ressentir des maux de prix du cialis au canada tete, nausees, diarrhee et vertige. Ne jamais exceder la posologie recommandee afin d’eviter des effets genants facilement evitables. Les contre-indications site francais vente cialis Il est conseille de ne acheter tadalafil pas prendre le traitement avec de l’alcool car cela peut augmenter les effets de l’alcool sur votre acheter du cialis online organisme. Il est egalement possible que vous augmentiez les risques d’effets secondaires. Il est imperatif d’informer votre medecin si vous prenez des medicaments (prescris ou non) car ceux-ci peuvent viagra et cialis pas cher etre contre-indiques et provoquer une reaction inverse. Le cunnilingus est l’equivalent feminin de la fellation, il consiste a caresser le sexe feminin avec la bouche et/ou la langue. Le cunnilingus sert aussi a achat de cialis sur internet exciter en particulier le clitoris, la vulve, et l’entree du vagin, voire une petite penetration linguale. Ces caresses provoqueront souvent chaleur et humidite chez achat cialis en pharmacie la femme, surtout si elles persistent sur certaines zones erogenes prix cialis 25 comme le clitoris ou les parties ordonnance cialis autour de l’anus. Les couples peuvent pratiquer le sexe oral tout en ayant le plaisir partage, a l’aide de la position dite 69. L’une se met la tete au niveau du sexe de l’autre et vice versa. Pour cette position sexuelle, une tres bonne hygiene est toujours preconisee. Dans ce traitement, la passiflore est evidemment a consommer en tant que tranquillisant, la coriandre vise a reamorcer votre fonction genitale de cialis kamagra en ligne maniere locale, quant aux trois dernieres teintures achat cialis ligne france meres, la berce, la roquette et l’echinacee, ce sont tout simplement d’excellents aphrodisiaques acheter cialis pour femme agissant par vasodilatation peripherique et hypotension generale moderee. Elle exigeait d’etre transposee et precisee dans le droit francais, afin que le generique ne soit pas une simple copie, mais un medicament dont la bioequivalence avec la specialite site serieux vente de cialis originale cialis generique 10mg est demontree. Ce sont donc l’introduction en 1996 dans le achat cialis sans ordonnance Code de la Sante Publique d’une acheter cialis en ligne quebec definition legale cialis acheter en pharmacie du viagra cialis acheter generique puis, en 1998, la publication d’un Repertoire dont achat viagra ou cialis l’elaboration et l’actualisation etaient confiees a l’Agence du medicament (desormais ANSM), qui ont permis au marche des generiques de prendre son essor. On soulignera que cette achat cialis doctissimo premiere definition est identique a la definition achat cialis ligne france europeenne du medicament essentiellement similaire mentionnee dans le proces - verbal du Conseil des Ministres de decembre 1986 et reprise par l'avis aux d emandeurs d'autorisation de mise sur le marche dans une interpretation plus extensive ( Notice to Applicants III/5944/94). Cette definition fut reprise en 1998 dans un arret de la Cour de justice des Communautes Europeennes (3), arret qui consacrait le pri ncipe d’identite de la composition quantitative et qualitative en principes actifs, l’identite de forme et la bioequivalence entre le medicament princeps et le medicament generique. Elle devait encore etre precisee en 2004 a la suite d’une decision de la C our cialis pa apoteket de justice des prix cialis en pharmacie communautes europeennes (4) qui a place le critere de la bioequivalence au centre du raisonnement technique. Outre l'hypothese que le sperme pourrait faire engraisser, il n'est pas rare d'entendre qu'il pourrait aussi etre vente cialis en ligne france un allie aux regimes. Non pas parce qu'il contient cialis france pharmacie peu de calories, mais bien grace a une composante du liquide seminal qui se nomme l'alcaline, et qui cialis prix pharmacie maroc aurait viagra plus cialis des vertus quasi magiques sur la dissolution des graisses. Cependant, cette substance est en si petite quantite dans la composition du sperme qu'il faudrait en avaler plusieurs fois par jour pour percevoir un resultat, aussi minime soit-il. Et comme une relation sexuelle d'environ trente minutes fait depenser plus 200 calories, je vous laisse faire vos propres conclusions sur la cialis achat en ligne belgique perte achat de cialis au quebec de poids... Differents messagers chimiques interviennent dans le declenchement et le maintien d’une erection. Parmi cialis pour femme eux le GMPc (guanosine monophosphate cyclique) est indispensable car il entraine un relachement des muscles lisses du corps caverneux et provoque l’afflux sanguin dans le penis. Certaines enzymes appelees phosphodiesterases de type 5 (PDE5) degradent la GMPc. Le citrate de sildenafil agit precisement en empechant ces enzymes vente de cialis generique d’agir, ce qui augmente les concentrations de viagra cialis acheter prix cialis 10 mg maroc GMPc dans les cellules du muscle lisse. Resultat : le muscle lisse se relache et le sang afflue dans le corps caverneux. Le Viagra aide ainsi je veux acheter du cialis a cialis generique obtenir achat cialis uk et maintenir une erection. C'est comme si vous redecouvriez ce qui vous excite, les caresses qui vous plaisent et les sensations qui vous enivrent. Vous reapprenez donc a vous abandonner. Il est impossible de ressentir du plaisir lorsque nous ne sommes pas a l'aise avec notre propre corps. Plus vous prendrez soin de vous-meme, plus vous serez en mesure de partager une belle intimite avec votre achat cialis site serieux partenaire et plus la relation sera enrichissante. Votre confiance en vous est directement proportionnelle au plaisir achat de cialis en ligne que vous ressentirez meilleur site achat cialis lors de la relation sexuelle. La specifica sensibilita erogena, presente nel clitoride, viene mantenuta lasciando questa struttura nella sede originaria, alla base del neofallo costruito. La Meataoidoplastica permette di valorizzare al massimo le modificazioni ottenute sul acquisto levitra in farmacia clitoride acquistare priligy dapoxetina con la priligy farmacia online terapia comprar priligy italia ormonale. Questa determina infatti una ipertrofia che lo rende simile ad un piccolo fallo che in certi casi permette di raggiungere la lunghezza di 5-7 centimetri durante l’erezione. L’intervento consiste nella costruzione levitra vardenafil prezzi di una neouretra tra il meato originario e l’apice del piccolo glande con una tecnica simile a quella usata per la cura dell’ipospadia. L’uretroplastica consente la minzione in stazione eretta. Piccoli allungamenti del neofallo sono possibili mediante liberazione dei levitra generico acquisto corpi cavernosi e rimozione del grasso soprapubico. Questo levitra farmacia intervento ha il vantaggio di realizzare un neofallo di forma molto priligy prezzo naturale e di sensibilita inalterata ma di dimensioni ridotte e non adeguate alla penetrazione. Questa prevede la costruzione del neofallo mediante un lembo a base inferiore di tessuto cutaneo e sottocutaneo, prelevato dalla regione soprapubica e ripiegato su se stesso a forma levitra generico vardenafil di tubo. Le dimensioni del neofallo sono condizionate dalla quantita di tessuto utilizzabile e quindi maggiore nelle persone piu obese. Tale tecnica non e realizzabile in presenza di cicatrici addominali preesistenti priligy ricetta che possono comprometterne la vitalita e per questo motivo e opportuno una programmazione prima di altri interventi ed in particolare della isterectomia che puo essere comunque programmata contemporaneamente alla falloplastica. La disfunzione erettile non va sottovalutata, anche perche potrebbe essere il segnale di altre patologie gravi, come levitra generico acquisto on line le malattie cardiovascolari o il diabete. “Fino a 20 anni fa si pensava che la disfunzione erettile fosse esclusivamente legata a problematiche psichiche”, spiega il portale. “Oggi sappiamo che stiamo parlando di acquistare priligy dapoxetina un sintomo riconducibile nel 70-80% dei casi a una condizione medica a cui si sovrappone, nelle maggioranza dei casi, anche una condizione psicologica. Essendo un sintomo, non va trascurato: bisogna affrontare il problema per giungere a una diagnosi che puo individuare patologie molto frequenti levitra generico online nella popolazione, e che rappresentano importanti fattori di levitra generico 20 mg rischio per la salute generale”. Fra i consigli per priligy prezzo farmacia un primo intervento: “Prima prezzo priligy in farmacia di tutto modificare alcuni modi di levitra bayer vivere: smettere di fumare, smettere di assumere droghe, ridurre l’utilizzo di levitra generico contrassegno alcool, provare a ridurre costo priligy stress e ansia, seguire una dieta corretta e fare attivita fisica. Se tutto cio acquistare priligy on line non porta a nessun risultato, e bene contattare un medico, ricordando che stiamo parlando di un sintomo che puo nascondere patologie importanti e per questo e importante fare una diagnosi”. Mentre alcuni levitra 20 mg prezzo di comprare priligy online questi rimedi sembrano essere relativamente sicuri, altri sono piu rischiosi e possono aquisto levitra interagire con i farmaci o causare altri problemi. Prima di usare qualsiasi integratore concordane l’uso con il tuo medico per essere priligy prezzo farmacia sicuro che sia sicuro per te, costo priligy specialmente se hai problemi di salute cronici. Alcuni prodotti alternativi che sostengono di essere efficaci per la disfunzione erettile possono essere dannosi. La Food and Drug Administration (FDA) americana costo levitra originale priligy online ha emesso avvertimenti sui levitra prezzo diversi tipi di Viagra naturali perche contengono sostanze potenzialmente dannose non riportate sull’etichetta. Alcuni di questi prodotti possono interagire con diversi farmaci e causare una pressione del sangue pericolosamente bassa. Questi prodotti sono dannosi specialmente per gli uomini che assumono i nitrati. E’tra l’altro notizia recente il ritrovamento di sostanze illecite in un integratore venduto anche in Italia (Jugran®) da parte dei NAS. Sia che la causa sia fisica, psicologica o una combinazione di entrambe, la disfunzione erettile puo diventare una fonte di stress mentale e emozionale per te e per il tuo partner. Ecco alcune cose che puoi fare: Non credere di avere un problema a lungo termine. Non pensare ai problemi di erezione occasionali come a un riflesso della tua vardenafil 20mg salute o mascolinita e non ti aspettare automaticamente di avere problemi vendita priligy line di erezione di nuovo durante il tuo successivo rapporto sessuale. Cio puo causare ansia, che puo peggiorare l’impotenza. No son muchos los farmacos podrian alcanzar la viagra se vende sin receta en espana tanta popularidad como el Viagra generico cuando aparecio en las farmacias. Puesto que no hay problema sexual que no podia ser resuelto. Precio Viagra ha disminuido significativamente en comparacion con el precio de Viagra en su primera fase. Antes de iniciar los famosos grandes almacenes Viagra Generico se han realizado varias pruebas de rendimiento de esta droga y muchos hombres fueron capaces de verificar y no verifica que los verdaderos aspectos positivos viagra venta libre del uso de este medicamento. Y su uso donde se comprar viagra ha contribuido a una mayor investigacion sobre los efectos positivos y negativos que el comprar viagra original sin receta Viagra generico en el cuerpo del hombre. Una encuesta de medicos y Francia fue dirigido por el Dr. Ronald Virag, los datos que se han descubierto durante la investigacion se hicieron publicos por los medios de comunicacion en diferentes partes del mundo. La vida sexual es uno de los aspectos mas importantes en la existencia costo viagra con ricetta de las personas, que hace que la vida sea mejor. Por eso comprar viagra generica online si hay algo que impide al hombre tener relaciones sexuales primero hay que definir la causa de este problema y luego tratar de resolverlo. En las clinicas modernas los medicos hacen consultas privadas porque no cada hombre tiene valor de exponer al publico sus problemas intimos. La impotencia es la viagra comprar espana imposibilidad de mantener la ereccion. Una de las razones de esta es la poca cantidad de sangre en la zona del pene, lo que provoca una ereccion poco adecuada para donde comprar la viagra poder comprar viagra barcelona llevar a cabo un acto sexual con venta viagra online sin receta exito. Y esta causa impide sentir y experimentar todos los placeres de la relacion sexual. El sexo anal (anus lat. - el ano, el recto) – viagra se compra na farmacia es el contacto sexual, realizado por la introduccion del pene o un consolador venta de viagra sin receta en el ano. Entre las parejas heterosexuales el sexo anal esta muy popular en los paises de America Latina y en el Este. En el este se usa el sexo anal para que la muchacha pueda guardar la virginidad antes de casamiento. En America Latina esta prohibido a las mujeres usar los anticonceptivos por esto practicar el sexo anal es cosa natural. La mayoria de las parejas que tienen sexo anal, lo hacen en la viagra se compra sin receta la busqueda de nuevas experiencias, algunas estan protegidos de esta manera de un embarazo no deseado, mientras que otros tienen sexo anal durante la regla de una mujer. Pero a pesar del hecho de que muchos han tratado de involucrarse en el sexo anal al menos una precio viagra en farmacias de espana vez en su vida, y muchas parejas lo estan practicando constantemente, comprar viagra natural en espana no sera facil de precio viagra generico farmacias encontrar informacion detallada acerca de sexo anal en espacio de Internet. viagra en la farmacia Mientras tanto, si usted decide probar el sexo anal, es importante saber acerca de el tan mucho se comprar viagra sin receta farmacias espana como sea posible. Kamagra Oral Jelly tiene este mismo ingrediente activo que Kamagra 100: el citrato de sildenafilo. Es decir se comprar viagra sin receta espana tiene los identicos interacciones, comprar viagra mexico efecto, efectos secundarios, contraindicaciones que Kamagra 100. Cada paquete contiene 100mg de sildenafilo. La ventaja de Kamagra Oral Jelly es su forma de gel. La medicacion tiene diferentes sabores agradables que esconden el sabor desagradable del ingrediente principal. Otra ventaja del preparado es que no hace falta tomarlo con agua. Pero la ventaja principal del medicamento en comparacion con las pastillas simples es su disolucion rapida dentro de la mucosa bucal, por esto Kamagra Oral Jelly empieza a actuar mucho mas rapido que las pastillas. No abuse de la comida rica en grasas y alcohol antes de tomar el farmaco. RAMIL ANA - A Coruna Gatillazo El antidoto para la pildora azul en forma de un milagro que permitio la resolucion de los problemas de ereccion rapida y facil, acaba de cumplir 15. En marzo de 1998, la Direccion de Alimentos y Farmacos de EE.UU. ha dado luz verde a la comercializacion de Viagra, el primer farmaco para tratar la disfuncion sexual que ha golpeado el mercado. En la actualidad, hay otros dos medicamentos similares, pero Viagra representa 45% del mercado. Los medicos dicen que la llegada viagra precio farmacia mexico de este medicamento marco un "cambio radical", tanto para la salud y el nivel social. "Hasta entonces, los pacientes se inyectan una sustancia en el pene, o usar una protesis, algo que la mayoria indispensable. Por otra parte, gracias a la Viagra, la disfuncion erectil deja de ser un tema tabu y empezaron a hablar, por supuesto, "el Jefe de Urologia del Hospital Universitario de A Coruna, Venancio Chantada. Pildora que revoluciono la madurez sexual nacido por casualidad. Cientificos estadounidenses preparan un medicamento para problemas del corazon cuando se enteraron de comprar viagra em portugal que los pacientes no vuelven las pastillas al final del tratamiento. Cuando le preguntamos al respecto, la respuesta fue clara. Todo el mundo dice viagra se comprar farmacia que su sexo habia mejorado. "La compania ha visto un medicamento contra la disfuncion erectil era mas rentable", dice Chantada, que establece que el hospital era el unico de La Coruna en Galicia para llevar a cabo los ensayos clinicos antes de la comercializacion del medicamento Espana. "Demostro en veinte pacientes", dijo. Viagra Generico funciona con rapidez y fiabilidad de la marca del fabricante estadounidense Pfizer. Tambien contiene el mismo ingrediente activo citrato de sildenafil se se comprar viagra generica farmacias presenta de una manera ligeramente diferente. Usted como comprar generico do viagra necesita tomar el medicamento una hora antes de se puede comprar viagra sin receta farmacia relaciones sexuales para que funcione se comprar viagra farmacias sin receta correctamente. Despues de que el aumento de la funcion erectil, y el aumento de peso significativo es notable. Asi que usted puede recibir el mayor poder que dura 6 horas para los precios maravillosos. Contrariamente a los genericos de cafe espresso populares no son medicamentos de marca falsificados ilegales, pero en la direccion opuesta es la copia legal. Generic indebidamente duda disfrutar de este creea farmacias en linea de buena reputacion. Mientras tanto, en la farmacia espanola se puede comprar una viagra encontrar en todas las veces que los medicamentos de marca viagra comprar en barcelona originales. Decir la verdad no se colocan en comprar viagra en espana el punto de vista de los elementos de "generico" que el nuevo nombre. Fabricacion Generico se permite solo despues de 10 anos de marketing de la marca. Hasta entonces, ?tiene la patente. Asi, las companias farmaceuticas pueden volver a gastar dinero en la investigacion y promocion. Durante el periodo de Viagra patente termina en Espana durante el ano 2013. Cialis puede mejorar la venta viagra farmacias viagra sin receta farmacias espana viagra en linea ereccion y ayudar a que las relaciones sexuales tengan mas exito. Cialis es un farmaco hecho a base de Tadalafil, que tiene mucho efecto para solucionar los problemas de la disfuncion erectil comprar viagra via internet de los hombres. ?En nuestro sitio web Ud encontrara el mejor precio de Cialis! El Cialis es bastante reconocido entre los medicamentos vendidos en Espana. Es la base para el tratamiento de la impotencia masculina. Comprar Cialis a traves del Internet es algo muy comun en nuestros dias y muchas personas compra este medicamento de esta manera. El Cialis se vende cada dia mas, ya que Cialis generico es una medicina que tiene un precio bastante bajo y aparte de eso tiene muy buenos efectos. El venta viagra en espana Cialis ha sido vendido a traves del Internet por un grande comprar viagra generico periodo de tiempo y por ahora no habia quejas de los consumidores que han preferido comprar Cialis online. Cualquiera que tenga dificultades en conseguir la ereccion puede donde se puede comprar la viagra comprar Cialis de 10 mg y Cialis de 20 mg. La dosis normal de Cialis que se recomienda por los medicos para el consumo diario para el hombre es de 10 mg, la dosis se puede subir hasta 20 mg, si hay recomedaciones para esto. Este medicamento es tan bien estudiado que puede ser recetado en cierta dosis hasta a las precio viagra en farmacia andorra personas que estan dentro de lista a quien deberia ser prohibida la toma de este. El Viagra (Sildenafil) es tan seguro y comprobado que puede ser consumido en cualquier edad para el mejoramiento del desempeno sexual. Especialmente marca de Sildenafil ha ganado la confianza de los hombres. Los beneficios viagra se compra receta medica de Viagra (Sildenafil) resuelve los problemas de disfuncion erectil, mejoran la salud sexual y hacen su vida sexual mas activa. comprar viagra alcala henares Hoy en dia cualquiera puede comprar Viagra (Sildenafil) online sin receta para disfrutar de sus beneficios. Utlosning Under orgasmen cialis online sverige far man ofta utlosning. Sammandragningen av musklerna hjalper da till att stota ut sadesvatska. Men man kan fa orgasm utan att fa utlosning. Kvinnor far utlosning som lite felaktigt kallas for sprutorgasm eller fontanorgasm eftersom man inte behover uppleva att vatskan sprutar. Kvinnans urinror ar omgiven av kvinnans prostatakortlar samt svallkroppar och vid sexuell upphetsning kan kortlarna tommas priser cialis cialis tadalafil pa en speciell vatska. Det sker hos alla kvinnor, men det cialis online europe ar inte hos alla som vatskan "sprutar". Utlosningen behover inte handa i samband med en orgasm. Nar kvinnor far utlosning kommer vatska fran urinroret, antingen lite eller mycket. En del cialis basta pris kvinnor uppfattar inte utlosningen eftersom vatskan ar sa pass sparsam cialis uten resept sverige att de tror att den ar "slidsaft". var kopa cialis Vanliga problem Formagan att bli sexuellt upphetsad ar beroende av mojligheten att kanna lust. Men aven om vi kanner lust kan det lasa sig. I en sexuell relation kan det darfor vara extra viktigt att vara lyhord och ta hansyn till varandra utan att forringa sina egna behov. Biverkningar som forekommer mycket sallan i samband med detta potensmedel ar: besvar med ogonen, suddigt seende, en lang och/eller smartsam erektion. Det har forekommit fall dar man med hjartsjukdomar har fatt karlkramp, hjartinfarkt eller stroke. Dessa man var inte i stand att bli sexuellt upphetsade. Lakaren kommer att bedoma om du ar i form, om inte, kommer han inte att cialis 20mg skriva ut Cialis. Darfor ar det viktigt att endast bruka Cialis pa recept. Skulle du fa brostsmartor under samlag, kontakta lakare. Om du har haft en hjartinfarkt eller stroke inom det senaste halvaret sa far du inte anvanda Cialis. Las alltid bipacksedeln innan du anvander erektionspillret kjop av cialis i sverige Cialis. cialis generisk Har du fler fragor eller om du upplever biverkningar som inte namns pa bipacksedeln, kontakta lakare. Regle de base : s’approprier l’espace intime qui vous revient et ce, tout au long du defi. Il n’y a pas de secret ; pour avoir une vie sexuelle enrichissante, il est important qu’on generique viagra lui consacre du achat de viagra en pharmacie temps. L’important est de se mettre d’accord sur le fait de se reserver des moments achat viagra belgique intimes. Cela ne signifie par qu’il achat cialis ligne france faut se faire une plage achat cialis horaire « sexe » dans cialis france pharmacie son agenda, mais en se reservant des moments precis, on evite que les viagra generique pas cher obligations quotidiennes prennent le dessus sur l’autre et surtout, sur soi ! Resultat ? generique cialis On a souvent plus de temps pour l’amant en nous ! Pour autant, prix du viagra pharmacie ces medicaments en vente libre ne sont pas anodins, achat cialis en pharmacie ils sont soumis aux memes regles de surveillance que les autres medicaments. Parmi ces medicaments, certains sont en acces direct sur autorisation de l’ANSM, ils peuvent alors etre presents dans les officines dans l’espace accessible directement a la clientele. Encore prix du viagra 25 mg inconnue pour beaucoup d'hommes, la stimulation de la prostate est pourtant a l’origine d’orgasmes d’un autre achat en ligne viagra pfizer genre. Plus excitants et plus puissants, disent meme ceux qui ont essaye. Decouverte avec Alain Heril, sexotherapeute. Comment s'y preparer ? La prostate est une glande de la taille d'une petite chataigne dont l'origine premiere est de secreter une partie du liquide seminale present dans le sperme. Cette zone est legerement gonflee, generique propecia de consistance molle chez l'homme que site pour acheter viagra l'on peut sentir facilement en introduisant son index au niveau de l'anus. Sa stimulation est a l'origine d'extases exceptionnelles selon ceux qui la pratiquent, a condition de bien s'y prendre. Comment s'y preparer : achat viagra en ligne canada "Il est important que les hommes prennent le temps de reperer cette zone de leur anatomie intime. Pour cela il est bon d’etre d’abord dans la decouverte sans chercher tout de suite l’excitation sexuelle. Comme une maniere d’apprivoiser sa prostate avant de propecia generique en pharmacie chercher a l’exciter" explique Alain Heril. A cet effet l’ Academi e nationale de Pharmacie a dans un premier temps emis un avis et des r ecommandations diffuses publiquement apres approbation par son Conseil le 7 mai 2012. Elle avait anterieurement publie en vente propecia generique octobre 2009 un rapport sur le « Bon usage des Medicaments Gener iques chez le sujet age ». Consciente de la necessite d’une objectivation scientifique detaillee des points evoques, l’Academie a decide de rediger un rapport c irconstancie sous l’egide d’un g viagra pfizer roupe de t ravail pluridisciplinaire (cf. chapitre propecia generique pas cher 9 . ) nomme a ce t effet . Il est a noter acheter propecia france que les questions specifiques relatives aux medicaments biosimilaires et aux medicaments non biologiques complexes ne seront pas traitees dans ce rapport. L’osteopathe, on y pense pour une sciatique, un genou bloque… Son champ de competences est pourtant bien plus large puisqu’il vente de viagra sans ordonnance s’etend a tous les ligaments de soutien des visceres, ce qui permet notamment de deceler des dysfonctionnements intrapelviens. « Une adolescence mal vecue, une operation de l’appendicite suivie d’adherences, un accouchement difficile ou un choc psychologique peuvent avoir propecia generique prix des repercussions sur la zone perineale. L’uterus manque ensuite de mobilite et la pression exercee par le sexe masculin est douloureuse », explique Philippe Sterlingot, osteopathe. Globalement, cette meta - analyse montr e que les etudes disponibles prix du viagra pfizer en pharmacie sont souvent de achat finasteride qualite mediocre, souffrent de biais methodologiques importants et ne permettent pas de conclusion s valides qu'elles soient en faveur ou defaveur des generiques. En revanche, les etudes de bonne qualite ne montr ent pas de difference significative en termes de controle des crises entre generique et princeps et donc ne remettent pas acheter viagra sans risque en cause la prescription initiale viagra achat securise ou la substitution par un generique. Cependant, il est achat securise de viagra note l’importance de l’effet nocebo de la sub stitution : effet d’autant plus important que l’ accompagnement de la substitution aura ete neglige. Du fait que la reponse therapeutique aux traitements de l’epilepsie implique des EC achat propecia propecia en pharmacie prix notables, une information detaillee du patient et le fait d’eviter des s ubstitutions propecia achat en ligne trop frequentes deviendront des elements importants de la prise en charge (cf. chapitre 7.3) . Il raggiungimento levitra generico acquisto e il mantenimento dell’erezione dipende da numerosi meccanismi in delicato equilibrio tra di loro; l’erezione comincia nel cervello con il prezzo viagra generico rilascio di numerosi neurotrasmettitori che determinano l’inizio o la fine dell’erezione. Gli stimoli fisici e psicologici determinano un aumento dove acquistare levitra senza ricetta del levitra generico acquisto on line flusso sanguigno arterioso al pene con un simultanea diminuzione del deflusso venoso; l’aumentato afflusso sanguigno acquistare levitra insieme alla rigidita elastica della tonaca albuginea determina il rigonfiamento e la rigidita del pene. Anche da un punto di vista fisico si possono comprare levitra avere dei piccoli cambiamenti come secchezza vaginale e vampate di calore che possono ostacolare la acquistare levitra on line sessualita. Percio e importante rivolgersi a un medico che indichera la cura migliore. Per gli uomini invece ci puo essere qualche defaillance sessuale ma e da considerarsi del tutto normale. L’importante e non avvilirsi, ma vivere la cosa come fisiologica e dedicarsi con maggior intensita vendita levitra italia a carezze farmacie online italiane e semplici intimita che danno fiducia e aiutano a superare i acquisto levitra in farmacia momenti no. El empleado de la universidad agricola de Texas Bhimu Patil declaro que sus palabras habian sido interpretadas incorrecto por el servicio de la prensa de esta institucion. Recordamos que se trata del aviso sobre las propiedades nuevas de la sandia que pueden curar los trastornos de ereccion no peor precio de la viagra que viagra sin receta precio bien conocida Viagra. El comunicado bajo el nombre “Sandia puede actuar como Viagra” viagra sin receta donde Bhimu Patil fue indicado como experta fue publicado por la universidad agricola de Texas. La base de titulo del aviso fueron las palabras de Patil de que la sandia contiene una gran cantidad vendo viagra roma de la sustancia llamada citrulina. Los nutricionistas han calculado cuantas calorias la gente pierde practicando sexo. Asi durante el orgasmo las mujeres pierden 112 caloris, mientras que simulandolo viagra receta precio desaparece 5 veces mas calorias. Durante la sesion sexual se puede perder alrededor de 300 – 500 calorias. Por eso si no le gustan las dietas que le hacen limitar estrictamente su nutricion, tampoco usted es aficionado de dimnasio, entonces hace falta practicar mas sexo. Como el bono: durante el sexo funcionan los musculos venta de la viagra de cuya existencia usted aun no viagra sin receta comprar sabia. ?onclusion Tambien hay una informacion interesante para los hombres. Durante 12 anos los cientificos comprar viagra barcelona britanicos analizaban un grupo de 1200 hombres que tenian de 35 a 49 comprar viagra original comprar viagra generico anos en el momento de iniciar la investigacion. Hace poco los resultados fueron publicados en “Revista Medica Britanica”.
Рекомендую: