Бланки податкової звітності

Розрахунок акцизного збору

Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку - Завантажити

bestpillsforhealth - Best online pharmacy! :CIALIS:VIAGRA:LEVITRA:
http://bestpillsforhealth.com
Розрахунок акцизного збору (додаток 1)
Завантажити
Розрахунок акцизного збору (додаток 3) Завантажити
Декларація акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1030) НОВИЙ Завантажити
Додаток - 1 Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1030) НОВИЙ Завантажити
Звіт про використання марок акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного податку для маркування алкогольних напоїв (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Попередня заявка-розрахунок про потребу в марках акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Реєстр повернутих марок акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Журнали обліку видачі марок акцизного податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1021) НОВИЙ Завантажити
Звіт про використання марок акцизного збору Завантажити


Валютні цінності

 

Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами Завантажити
Довідка про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами Завантажити


Облік платників податків (наказ ДПАУ від 22.12.2010 № 979)

 

1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) Завантажити
1-РПП Заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток Завантажити
Заява (для самозайнятих осіб) Завантажити
20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність Завантажити
11-ОПП Повідомлення про взяття на облік /зняття з обліку платника податків у зв’язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) Завантажити
8-ОПП Заява про припинення платника податків Завантажити
17-ОПП Повідомлення про взяття на облік, створення, унесення змін до відомостей, закриття відокремленого підрозділу платника податків Завантажити
1-РН Реєстраційна заява платника податку (наказ ДПАУ від 24.01.2011 р. № 37) НОВИЙ Завантажити
1-РН Реєстраційна заява платника податку Завантажити
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності Завантажити
1ДР Облікова картка фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів Завантажити
9ДР-1 Запит державній податковій інспекції про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги Завантажити
Заява про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку Завантажити


Єдиний податок

 

Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити
Звіт суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи – платника єдиного податку Завантажити
Заява про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку (юридичні особи) Завантажити
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (фізичні особи) Завантажити


Місцеві податки та збори

 

Податковий розрахунок податку з реклами Завантажити
Податковий розрахунок комунального податку Завантажити
Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1014) НОВИЙ Завантажити
Податкова декларація туристичного сбору (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1014) НОВИЙ Завантажити


Податкові пільги

 

Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" Завантажити


Податок з доходів фізичних осіб

 

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку - Завантажити

Довідник ознак доходів - Завантажити

Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (лист ДПАУ від 17.02.2011 р. №4485/7/17-0217) - Завантажити

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку Завантажити
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. N 1020) НОВИЙ Завантажити
Декларація про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 200_ року або за інший період звітного року Завантажити
Додаток 1 - Перелік сум витрат, що включаються до складу податкового кредиту згідно із статтею 5 Закону України 'Про податок з доходів фізичних осіб' (до декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року) Завантажити
Додаток 2 - Розрахунок суми податку з доходів фізичних осіб (ПДФО), що підлягає поверненню платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту Завантажити
Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. №58) НОВИЙ Завантажити
Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. №58) НОВИЙ Завантажити
Податковий розрахунок резидента, що нараховує дивіденди платникам податку з доходів фізичних осіб Завантажити
Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (наказ ДПАУ від 21.12.2010 р. № 975) НОВИЙ Завантажити

 

Податок на прибуток

Декларація з податку на прибуток підприємства НОВИЙ Завантажити
Додаток К1/1 до рядків 01.2, 01.5, 04.2, 04.10, 04.12 та 07 декларації Завантажити
Додаток К1/2 до рядків 04.10 та 07 декларації Завантажити
Додаток К2 до рядків 01.3 та 04.7 декларації Завантажити
Додаток К3 до рядка 01.4 декларації. Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами Завантажити
Додаток К4 до рядків 02.3, 05.3 та 23 декларації. Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості Завантажити
Додаток К5 до рядка 10 декларації Завантажити
Додаток К6 до рядка 13 декларації Завантажити
Додаток К7 до рядка 19.1 декларації Завантажити
Додаток до Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства. Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити Завантажити
Додаток Р1 до рядка 04.6 декларації. Суми нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до валових витрат Завантажити
Додаток Р2 до рядка 04.8 декларації. Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг) Завантажити
Податкове роз'яснення відносно заповнення Додатку Р2 до рядка 04.8 декларацiї Завантажити
Додаток Р3 до рядка 04.11 декларації. Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус Завантажити
Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями Завантажити
Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56) НОВИЙ Завантажити
Порядок складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій (наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56) Завантажити
Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства Завантажити
Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства Завантажити
Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (наказ ДПАУ від 24.01.2011 р. № 36) НОВИЙ Завантажити
Податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу Завантажити
Звіт про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів Завантажити Завантажити
Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту Завантажити
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 20__ році Завантажити

 

ПДВ

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість - Завантажити

Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість - Завантажити

Методика розрахунку показників Додатка 2 до податкової декларації з ПДВ «Довідка щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду» - Завантажити

1-ПДВ Реєстраційна заява платника податку на додану вартість Завантажити
2-РК Заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість Завантажити
3-ПДВ Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість Завантажити
1-РС Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість Завантажити
3-РС Заява сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість Завантажити
Реєстр отриманих та виданих податкових накладних Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість Завантажити
Додаток 2 - Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду Завантажити
Додаток 3 - Розрахунок суми бюджетного відшкодування Завантажити
Додаток 4 - Заява про повернення суми бюджетного відшкодування Завантажити
Додаток 5 - Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Завантажити
Додаток 5 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартісту зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) (з додатками) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (скорочена) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) Завантажити
Додаток 2 - Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Додаток 3 - Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) Завантажити
Додаток 4 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) (з додатками) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (спеціальна) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість (спецальної) Завантажити
Додаток 2 - Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Додаток 3 - Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг) Завантажити
Додаток 7 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (спеціальної)) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) (з додатками) Завантажити
Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок коригування сум пдв до податкової декларації з податку на додану вартість Завантажити
Додаток 2 - Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Додаток 3 - Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити
Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість Завантажити
Довідка щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду Завантажити
Розрахунок суми бюджетного відшкодування Завантажити
Заява про повернення суми бюджетного відшкодування Завантажити
Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу) Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) Завантажити
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) Завантажити
Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України (наказ ДПАУ від від 25.01.2011 р. № 41) НОВИЙ Завантажити

 

Плата за землю

Податковий розрахунок земельного податку Завантажити
Відомості про наявність документів на землю Завантажити
Відомості про наявні земельні ділянки Завантажити
Відомості про пільги на земельний податок з наявних площ земельних ділянок Завантажити
Звіт про пільги на земельний податок Завантажити
Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення Завантажити
Розрахунок земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким встановлено грошову оцінку Завантажити
Розрахунок суми земельного податку на земельні ділянки населених пунктів, яким не встановлено грошову оцінку Завантажити
Розрахунок земельного податку на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів Завантажити
Податкова декларація орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності Завантажити
Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (наказ ДПА від 24.12.2010 г. №1015) НОВИЙ Завантажити
Відомості із договору оренди землі Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності Завантажити

 

Ресурсні платежі

Податкова декларація про збір за користування радіочастотним ресурсом України Завантажити
Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1018)НОВИЙ Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за користування радіочастотним ресурсом України за минулий період Завантажити
Податковий розрахунок рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання з рентної плати за видобуті нафту, природний газ і газовий конденсат за минулий період Завантажити
Податковий розрахунок з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1012) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за нафту або газовий конденсат Завантажити
Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за природний газ та/або нафтовий (попутний) газ Завантажити
Податковий розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами Завантажити
Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами Завантажити
Податковий розрахунок з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України Завантажити
Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України Завантажити
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) Завантажити
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики Завантажити
Податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики Завантажити
Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за забруднення навколишнього природного середовища за минулий перiод Завантажити
Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету Завантажити
Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (наказ ДПАУ від 24.12.2010 № 1026) НОВИЙ Завантажити
Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. №1017) Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.1 Кодексу Завантажити
Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів, визначених у пункті 316.2 Кодексу Завантажити
Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів Завантажити
Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання лісових ресурсів Завантажити
Податкова декларація збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (з додатком до Декларації - Перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики) Завантажити
Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкових та службово-допоміжних суден) (з додатком до Декларації - Перерахунок збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту) Завантажити
Податкова декларація збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води (з додатком до Декларації - Перерахунок податкового зобов'язання збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод; за спеціальне використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод житлово-комунальними підприємствами; за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв; за спеціальне використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва; за спеціальне використання кар'єрної, шахтної, дренажної води) Завантажити
Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин Завантажити
Додаток - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин Завантажити
Податковий розрахунок з плати за користування надрами для видобування корисних копалин Завантажити
Додаток 1 - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях) Завантажити
Додаток 2 - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках) Завантажити
Додаток 3 - Перелік категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об’єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин Завантажити

 

Транспортний податок

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів Завантажити
Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов'язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах Завантажити

 

Фіксований сільгоспподаток

Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (наказ Мінагрополітики від 17.12.2010 р. №837) - Завантажити

Відомості про наявність земельних ділянок (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1016) НОВИЙ Завантажити
Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку Завантажити
Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку (наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1016) НОВИЙ Завантажити
Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства Завантажити
Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20___ рік (наказ Мінагрополітики від 17.12.2010 р. №837) НОВИЙ Завантажити

 

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Порядок заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства - Завантажити

Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства Завантажити
Додаток до розрахунку - Довідка про суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує або збільшує податкове зобов’язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах Завантажити

 

Звітність до фондів соцстраху

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності Завантажити
Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів Завантажити
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Завантажити
Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності Завантажити
Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Завантажити

 

Звітність до фонду інвалідів

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів Завантажити

 

Пенсійна звітність

П о с т а н о в а про формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Завантажити

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Завантажити

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України Завантажити
Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Завантажити
Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування Завантажити
Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства Завантажити
Звіт про суми єдиного внеску, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України Завантажити
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску Завантажити
Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства Завантажити
Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України Завантажити

 

РРО

Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) Завантажити
Довідка про використані розрахункові книжки Завантажити

 

Фінансова звітність

Баланс (Форма № 1) Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку Завантажити
Звіт про фінансові результати (Форма № 2) Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку Завантажити
Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва Завантажити
Звіт про рух грошових коштів Завантажити
Звіт про власний капітал Завантажити
Примітки до річної фінансової звітності Завантажити

 

Статистика

Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти Завантажити
Звіт про товарооборот Завантажити
Звіт про обсяг оптового товарообороту Завантажити
Звіт про обсяги реалізованих послуг Завантажити
Звіт з праці (місячна) Завантажити
Звіт з праці (квартальна) Завантажити
Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві Завантажити
Звіт про фінансові результати Завантажити
Реалізація сільськогосподарської продукції Завантажити
Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) Завантажити
Звіт про виконання будівельних робіт Завантажити
Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Завантажити
Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності Завантажити
Індивідуальні відомості про застраховану особу Завантажити
Податкова декларацiя з податку на доходи фiзичних осiб Завантажити
Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України Завантажити

 

Інше

Звіт про суми податкових пільг (постанова КМУ від 27.12.2010 №1233) НОВИЙ Завантажити
Розрахунок суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів (наказ ДПАУ від 23.12.2010 № 994)НОВИЙ Завантажити
Інформація суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1024)НОВИЙ Завантажити
Податкова декларація екологічного податку (з додатками) (наказ ДПАУ від 24.12.2010 №1010)НОВИЙ Завантажити